Εκθεσιακή νησίδα κουζίνας - Bosco Espresso

Εκθεσιακή νησίδα κουζίνας σε απόδοση φυσικού ξύλου

1.150 € ΝΕΤ (τοποθέτηση 150 € ΝΕΤ)
Προγραμματίστε μια επίσκεψη
Εκθεσιακή νησίδα κουζίνας – Bosco Espresso

Προγραμματίστε μια επίσκεψη

Επικοινωνία