Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας - Apka - Maistri

Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας σε λάκα με ανάγλυφο σχέδιο, ξύλο και inox

2.250 € ΝΕΤ (τοποθέτηση 250 € ΝΕΤ)
Προγραμματίστε μια επίσκεψη
Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας – Apka – Maistri

Προγραμματίστε μια επίσκεψη

Επικοινωνία