Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας- Alpine Grey - Rotpunkt

Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας Made in Germany σε φυσικό ξύλο fineline grau

2.500 € ΝΕΤ (τοποθέτηση 250 € ΝΕΤ)
Προγραμματίστε μια επίσκεψη
Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας- Alpine Grey – Rotpunkt

Προγραμματίστε μια επίσκεψη

Επικοινωνία