Μodel G

Γερμανικά έπιπλα κουζίνας σε συνθετικό υλικό/λάκα

2.250 € net ( τοποθέτηση, μεταφορά 250 € net)
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον
Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας – Trendy Akkazie

Εκδηλώστε Ενδιαφέρον

Επικοινωνία