Εκθεσιακή ντουλάπα - Grey Oak

Συρόμενη ντουλάπα L. 242.5X H. 258 σε φυσικό ξύλο και λεκό λακαριστό τζάμι

2.000 € ΝΕΤ (τοποθέτηση 150 € ΝΕΤ)
Προγραμματίστε μια επίσκεψη
Εκθεσιακή ντουλάπα – Grey Oak

Προγραμματίστε μια επίσκεψη

Επικοινωνία