Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας - Nadine - Bauformat

Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας Made in Germany σε λάκα πατίνα "vanilla"

4.650 € ΝΕΤ (τοποθέτηση 250 € ΝΕΤ)
Προγραμματίστε μια επίσκεψη
Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας – Nadine – Bauformat

Προγραμματίστε μια επίσκεψη

Επικοινωνία