Νέα κλίση στη σύγχρονη φύση του τσιμέντου. Πρωτότυπες επιφάνειες για σχεδιασμό χώρων με οπτική ρευστότητα, στους οποίους το κεραμικό πλακίδιο γίνεται σχεδιαστικό στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη όλων των ειδών επιφανειών, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

3137-1003

Προγραμματίστε μια επίσκεψη

Επικοινωνία