Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας- Rovere - Maistri

Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας Made in Italy σε φυσικό ξύλο bleached oak

1.350 € ΝΕΤ (τοποθέτηση 150 € ΝΕΤ)
Προγραμματίστε μια επίσκεψη
Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας- Rovere Sbiancato – Maistri

Προγραμματίστε μια επίσκεψη

Επικοινωνία