Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας - Rotpunkt Inox

Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας σε inox και ξύλο tobacco

2.400 € ΝΕΤ (τοποθέτηση 250 € ΝΕΤ)
Προγραμματίστε μια επίσκεψη
Εκθεσιακά έπιπλα κουζίνας – Rotpunkt Inox

Προγραμματίστε μια επίσκεψη

Επικοινωνία